Skip to content

COMPLEMENTAIRE THERAPIE

Last van -onbegrepen- fysieke klachten?

Bij Inti Alma worden geen ziekten of diagnosen behandeld.

Ons lichaam heeft een uniek herstellend vermogen dat verstoord kan worden door een disbalans tussen lichaam en geest of tussen mens en omgeving. Het Engelse woord ‘disease’ geeft het zo mooi en duidelijk weer: dis-ease betekent letterlijk vertaald on-gemak. In het westen willen we zo snel mogelijk terugkeren naar het wegwerken van de symptomen van de ziekte: door middel van het slikken van medicijnen, een operatie of een andere interventie.

Heling via het zelfherstellend vermogen werkt anders. Ziekte wordt hierbij gezien als een disbalans tussen mens en omgeving en/of lichaam en geest, met als functie een alarmbel voor opening van de natuurlijke weg naar gezondheidswinst én verrijking van de geest en het leven.

Heling is een reis

Belangrijk is om dat wat genezing en heling blokkeert uit de weg te ruimen. Bij klachten zoals chronische vermoeidheid, depressie, burn-out en onbegrepen klachten, is er sprake van zo’n verstoorde balans. Door aandacht te hebben voor je lichamelijke, emotionele, mentale en geestelijke aspecten kom je op de weg naar herstel.

Naast inzichtgevende gesprekken kan gebruik gemaakt worden van emotioneel lichaamswerk, natuurcoaching, ontspanningsoefeningen en krachtige (helings) technieken vanuit de Q’ero traditie in Peru.

EMOTIONEEL LICHAAMSWERK

Complementaire Therapie | Emotioneel Lichaamswerk & Q'ero Traditie

Als er sprake is van -onbegrepen- fysieke klachten dan is het belangrijk op zoek te gaan naar de oorzaak. Fysieke klachten zijn vaak een afspiegeling van wat er speelt of gespeeld heeft. Met inzichtgevende gesprekken zoeken we samen naar de oorzaak van je klachten. We pakken de blokkades aan middels emotioneel lichaamswerk en andere krachtige technieken.

Na de intake en bespreken van je hulpvraag zal worden bepaald welke technieken ingezet zullen gaan worden. We zullen samen de mogelijkheden bespreken die ik zie om je te helpen met helen. Bij trauma’s zijn er technieken om de pijn te verlichten. Als er sprake is van plotselinge gedragsveranderingen dan kan het zijn dat je energieën meedraagt die niet van jou zijn. Dit uit zich vaak als ‘niet jezelf voelen’. Ik kan je helpen bij het weer loslaten van deze energieën. Het kan ook zijn dat je tegen bepaalde familiepatronen aanloopt waaruit je je wilt bevrijden. Dan kan een opstelling helpen. Wellicht voel je je altijd moe en is het belangrijk om je energie in beweging te zetten. Daar heb ik weer een andere techniek voor. Of misschien voel je dat je niet helemaal compleet bent na een heftige gebeurtenis zoals ernstig trauma of een ongeluk. Een stukje ziel kan zich dan terugtrekken in het onderbewuste, waardoor je het gevoel hebt niet voluit te kunnen leven. Dit wordt zielsverlies genoemd. Dit kan bijvoorbeeld gepaard gaan met anorexia, boulimie en andere soorten ziektebeelden. Daar kan aan worden gewerkt middels een Soul retrieval, het weer terughalen van dit stukje ziel.

Alle toegepaste technieken werken door op je onderbewuste, je DNA en zelfs op zielsniveau.  

Toen ik voor langere tijd op het eiland São Miguel (Azoren) verbleef, gaf een bevriend psychiater mij de gelegenheid om met patiënten van haar te werken. Nadat een aantal behandelingen succesvol waren verlopen zei ze tegen me:  ‘Mijn hoofd snapt het niet, maar in mijn hart voel ik dat het klopt’. 

Praktische informatie

Na de intake beslissen we of wij samen je innerlijke reis aangaan en welke behandelingen passen bij jouw hulpvraag. Gemiddeld zijn 4-6 sessies nodig. Sessies duren gemiddeld 1 – 1,5 u.

Investering reguliere sessie: € 88,-

Investering Soul retrieval (een reguliere sessie met aanvullend een opstelling): € 111,-

HELINGSTRADITIE Q’ERO MEDICIJNMENSEN

HELINGSTRADITIE Q’ERO MEDICIJNMENSEN | Terri van Ommen

De Q’eros is een leefgemeenschap in het hooggebergte in Peru. Het zijn rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. Ze leefden 500 jaar in isolement op maar liefst 4500 meter hoogte om hun spirituele traditie te beschermen tegen de Spanjaarden. Hun profetie was: als de sneeuw op de toppen van de bergen gaat smelten, is het tijd om af te dalen om onze wijsheid te delen. Ongeveer 70 jaar geleden kwamen ze naar beneden om hun kennis aan te bieden. Een van de eerste niet-inheemse sjamanen, Alberto Villoldo, een antroposoof/psycholoog, zag het als zijn missie om de Andes traditie naar het westen te brengen. Hij onderzocht 25 jaar lang hun krachtige heling technieken en maakte ze toegankelijk voor het westen. Mijn teacher, Médard van Leeuwe, arts, was een tijdlang assistent van Alberto Villoldo en droeg jarenlang deze mondelinge traditie uit met zijn Inca Medicijnwiel in Nederland. Na dit wiel volgde ik de Aanvullende Helingstechnieken en was een aantal jaren zijn persoonlijk assistent. Het doorlopen van dit Inca Medicijnwiel bracht me naar mijn hart. Boosheid, pijn en verdriet transformeerden naar liefde en compassie. 

Tweemaal was ik in Peru om dicht bij de bron van deze prachtige medicijnmensen te mogen leren. Een van de eerste zinnen die ik te horen kreeg was ‘neem jezelf niet te serieus’. Dit is altijd blijven hangen, zo ook hun manier van leven. Toegewijd wanneer nodig, spelen als een kind wanneer dit kan. Medicijnman Don Sebastian, zijn vrouw Dona Paulina en tolk/leerling Luis zijn regelmatig bij me te gast geweest in Nederland om hun wijsheid, ceremoniën en behandelingen aan te kunnen bieden. Ook heb ik met Don Sebastian en Luis een prachtige workshop in Portugal mogen geven.

INCA MEDICINE HELINGSTECHNIEKEN

TERRI VAN OMMEN | INCA MEDICINE HELINGSTECHNIEKEN | Harderwijk | Randmeren

Om deze technieken toe te kunnen passen heb ik eerst zelf het helende pad Inca Medicine doorlopen en de Aanvullende Helingstechnieken. Daarnaast ben ik jarenlang assistent geweest van mijn teacher Médard, tevens arts, en heb mogen leren van de medicijnmensen in het hooggebergte van Peru. Ik ben getraind in waarnemen middels mijn zintuigen. Het verhaal wat je vertelt kan heel interessant zijn, de energie achter het verhaal vertelt mij veel meer. Je onderbewuste kan me meer informatie geven dan dat je in woorden kunt uitdrukken. Je bent namelijk niet je verhaal.


Deze technieken uit Peru zijn krachtig en zo verfijnd dat toegang verkregen kan worden tot energetische blokkades, het onderbewuste en zelfs je DNA waarin de informatie in codes ligt opgeslagen voor alles waar je aanleg voor hebt. Deze genetische code is als het ware een krasje in een glas wat vuil aantrekt. Wat maakt dat je die DNA-imprint niet zou kunnen veranderen? De medicijnmensen gaan er vanuit dat dit wél kan.

In de westerse wereld is ontdekt dat — ook al heb je ergens aanleg voor — sommige genen wél en andere níet tot expressie komen. De wetenschap die onderzoekt wat nou precies bepaalt dat genen ‘aangezet’ worden en andere juist niet, wordt epigenetica genoemd. Van invloed kunnen zijn o.a.  emotionele gebeurtenissen en omgevingsfactoren.